O projekcie

Projekt klasy multimedialnej w gimnazjum, jest skierowany przede wszystkim do uczniów chcących rozwijać pasje związane z fotografią cyfrową i jej profesjonalnym montażem, poznaniem podstaw pracy z grafiką rastrową i wektorową, rejestrowaniem obrazu wideo i jego montażem a także wejściem w świat animacji komputerowej i efektów specjalnych.

Powyższe umiejętności uczniowie będą zdobywali w ramach przedmiotu o nazwie „Multimedia w praktyce“ realizowanego w liczbie dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo przez wszystkie trzy lata nauki w gimnazjum. Uczeń wybierając taki profil nauki, nie bierze udziału w zajęciach modułowych.

Zdobywane umiejętności podlegają takiej samej ocenie jak na pozostałych zajęciach z przedmiotów lekcyjnych i oceny końcoworoczne są brane pod uwagę do średniej ocen. Uczeń przez cały czas trwania nauki w klasie o profilu multimedialnym ma dostęp do pakietu oprogramowania Adobe Creative Suite 6 Production Edition zarówno w szkole jak i w domu, dzięki temu będzie wykonywał praktyczne projekty multimedialne.

Także dzięki interaktywnej platformie edukacyjnej, uczeń będąc w domu, będzie mógł w każdej chwili powrócić do przerobionych lekcji w postaci screencastów wideo służących do systematycznego utrwalania nabytych umiejętności praktycznych.

Jeśli chcesz sprawdzić jak wygląda nauka na zajęciach z multimediów, zapraszamy do udziału w Pokazowych Warsztatach Multimedialnych, które są idealną okazją do sprawdzenia swoich zainteresowań w tej tematyce. Łatwiej Ci będzie podjąć decyzję o przystąpieniu do nauki w klasie o profilu multimedialnym.

Serdecznie zapraszam
Waldek Zajączkowski